Halløj gæve gaster

Der har de sidste måneder ikke været meget aktivitet på hjemmesiden.

Men den tid er nu forbi, da jeg er ved at være oven på igen.

Siden februar har medlemmer fra foreningen været til distriktsmøde i Glyngøre.

Her blev emnet Danmarks Marineforening 2038 (foreningens 125 års fødselsdag) grundigt vendt og drejet.

Landsbestyrelsen havde bedt lokalforeninger og distrikter om at komme med input til emnet. Indkomne forslag skulle så debatteres på årets sendemandsmøde.

Hvis vi ikke gør noget nu, risikerer vi inden for en årrække at flere lokalafdelinger må lukke, og så kommer hovedforeningen i fare.

Gennemsnitsalderen i Danmarks marineforening er et godt stykke over de 60 år.

4 medlemmer og et flag var på plads på kajen, da det norske skoleskib Christian Radich anløb Hvide Sande.

7 medlemmer fra foreningen deltog i årets sendemandsmøde i Fåborg.

indkomne forslag til Danmarks Marineforening 2038 blev debatteret.

Skuffende havde kun 2 distrikter og 15 lokalforeninger indsendt deres tanker til fremtidens marineforening.

Distrikt Nordvestjyllands input blev vel modtaget.

Det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal komme med et oplæg til næste års sendemandsmøde i Frederikshavn.

Årets bustur vil gå til motorsamlingen i Grenå, efter besøget på motorsamlingen vil Grenaa Marineforening være vært for dagens frokost.

Den endelige dato vil komme senere, da vi skal lige have leje af bussen på plads.

Men det bliver ultimo august /primo september.

Med maritime hilsener

Per Ravn

Sekretær

Ringkøbing – Hvide Sande Marineforening

Tilbage på sporet