Hvad er Slopkisten?
Ordet “Slopkisten” stammer fra den gamle engelske betegnelse “Slop Chest”, som var en kiste medbragt af hovmesteren, hvor besætningen kunne købe beklædning (bukser, trøjer m.m.), samt øvrige daglige fornødenheder. Betegnelsen benyttes fortsat i handelsflåden.

Marineforeningens “Slopkiste” forhandler foreningens emblemer og tegn, samt forskellige effekter med foreningens “kendingstegn” til brug for “synliggørelse” af medlemsskab f.eks.: