Ringkøbing og Omegns Marineforening blev stiftet d. 13 marts 1941 Afdelingens bestyrelse sad op til 1950´erne. De første mange år holdt afdelingen til på forskellige hoteller i Ringkøbing.

1951
Redningsbåden i Hvide Sande forulykkede d. 9. december 1951, hvorved 5 redningsmænd omkom.
1953
D. 9. juli 1953 var Ringkøbing og Omegns Marineforening med ved afsløringen af en Mindested. Foreningen  lægger stadig en krans ved mindestenen d. 9. december.
1960
Hotel Ringkøbing blev afdelingens faste tilholdssted
1963
Afdelingen havde besøg af motortorpedobådene HAVKATTEN og MAKRELEN
1966
Afdelingen markerer sit 25 års jubilæum.
1973
Th. Skaaning afgår som afdelingens første formand og Jørgen Andersen bliver valgt til kasserer, en post han bestred til sin død.
1980
Var afdelingen vært ved årets sendemandsmøde.
I 80´erne besøgte ALSSUND foreningen 2 gange.
1987
Jørgen Andersen bliver valgt som distriktsformand for distrikt Xl Nordvestjylland, en post han bestred til sin død
1989
Afdelingen kom ved hjælp af Morsø Marineforening gang i fregatskydning. Fregatskydningen afholdes hvert år i september.
Besøg af HMV 92 HOLGER DANSKE
1991
Afdelingen holdt en vellykket 50 års jubilæumsfest. Inden receptionen på selve dagen d. 13. marts, blev derlagt en krans på Th. Skaanings grav. Gallamiddagen der blev holdt på Hotel Ringkøbing, samlede 93 deltagere. Blandt de indbudte æresgæster var landsformand kommandør V. P. Heise, viceborgmester Hans Østergaard og major Karl Grønbjerg.
1993
Deltog afdelingen i flere arrangementer i forbindelse med Ringkøbings 550 købstadsjubilæum, foreningen havde arrangeret et besøg af HMV CARINA.
1995
D.15. februar fik foreningen nyt flag. Afdelingen var med i 4. maj kommiteen, og deltog i flere
arrangementer i forbindelse med 50 året for Danmarks befrielse.
1997
Hotel Ringkøbing bliver solgt og afdelingens lejemål blev opsagt. Det næste år var afdelingen husvild, og kørte rundt for at lede efter nye lokaler.
1998
Afdelingen flytter ind på Hotel Holmslands Klit i Hvide Sande.
1999
Marineforeningens lokalafdeling Skjern – Tarm bliver nedlagt, og de sidste medlemmer overflyttet til Ringkøbing. Hotel Holmslands Klit bliv solgt, og afdelingen bliver endnu sagt op. Afdeling kommer dog hurtigt i kontakt med Jonna Larsen, som er leder af museet og akvarium Fiskeriets Hus I Hvide Sande. Her kunne afdeling indrette en marinestue, hvis bestyrelsen godkendte det. Det gjorde bestyrelsen heldigvis, og i dag har afdelingen en dejlig marinestue med udsigt ud over Ringkøbing Fjord.
2000
Ringkøbing og Omegns Marineforening skifter navn til Ringkøbing Hvide Sande Marineforening.
2005
SVANEN og THYRA besøger for første gang afdelingen. I årerne efter ligger de to træskibe fast på Hvide Sande Skibs- og Bådebyggeri i vintermånederne. I disse perioder besøg de ombordværende afdelings marinestue.
2022
Afdelingens aktiviteter omfatter i dag bl.a. åbent i marinestuen den første lørdag i hver måned, fregatskydning, torskespisning, admiralsforsamling, distriktsmøde, formandsmøde, sendemandsmøde, kransenedlæggelse, julefrokost og udflugt. Foredrag i samarbejde med Fiskeriets Hus og Maritim viden.