Når særlige forhold taler herfor, kan afdelingens bestyrelse udnævne et æresmedlem og meddele dette på førstkommende generalforsamling.
Æresmedlemmer i Ringkøbing-HvideSande Marineforening:

Marineforeningens hæderstegn i sølv: