Når særlige forhold taler herfor, kan afdelingens bestyrelse udnævne et æresmedlem og meddele dette på førstkommende generalforsamling.
Æresmedlemmer i Ringkøbing-HvideSande Marineforening:

 • Th. Skaaning
 • N.N Møller
 • K. Stræde Andersen
 • Jørgen Andersen
 • Gunner Hindø

Marineforeningens hæderstegn i sølv:

 • K. Stræde Andersen
 • Axel Andersen
 • Børge Hindø
 • Jørgen Andersen
 • Ida Andersen
 • Kirsten Andersen
  Niels Peter Nielsen