Danmarks Fiskeriforening

Danmarks Marineforening

Danske Rederier

Fiskeriets Hus

Søværnet

Maritime Danmark

Marinehjemmeværnet

Søfart

3. Eskadre – Kystredningstjenesten

Søfartsstyrelsen

SeaHealth & Welfare