Oplæg til distrikt- og sendemandsmøde.

Halløj alle medlemmer af Ringkøbing – Hvide Sande Marineforening

Bestyrelsen har brug for din hjælp. Som det fremgår af nedenstående oplæg, arbejdes der på, hvordan Danmarks Marineforening skal se ud til foreningens 125 jubilæum i 2038.Har du kommentarer til oplægget, vil bestyrelsen gerne høre fra dig, ellers er det jo kun bestyrelsens holdninger der bliver fremlagt til distrikt- og sendemandsmødet.

Med mange maritime hilsener.        

Per Ravn 
Sekretær                                                                                                                                                                   
Ringkøbing – Hvide Sande Marineforening

———————————————————————————–


Danmarks Marineforening i 2038 (125 år)?

Som opfølgning på Sendemandsmødet 2023 i Ærøskøbing, hvor vi afslutningsvis måtte konstatere et udtalt behov for at engagere såvel – afdelingernes deltagelse – sendemænd og øvrige deltagere som – Landsbestyrelsen.

Landsbestyrelsen har på sin efterårssamling derfor drøftet og nu besluttet, at gennemføre en forberedt drøftelse på Sendemandsmødet 2024 i Faaborgunder Temaet:

 Marineforeningen i 2038 (125-års jubilæet)

Det store spørgsmål er blot, hvordan sætter vi kursen og kommer sikkert i havn på dette tidspunkt set i forhold til vores af farende plads her og nu?

Dette kræver naturligvis nøje forberedelse fra os alle efter følgende plan:

Marineforeningen i 2038?

Hvorfor og hvordan?

Marineforeningen i 2038?

➢ Hvordan tænker I, at vi skal byde nye medlemmer velkommen i vores afdeling?

➢ Hvor kommer jeres nye medlemmer fra i dag?

➢ Hvilke værdier sætter I højest jeres afdeling?

➢ Ser I Marineforeningen som ”Et passioneret maritimt fællesskab”?

➢ Hvordan har I en faglig dialog / tema i jeres afdeling?

➢ Hvordan er I synlige i jeres lokalområde (erhvervsliv, kommunen, borgerne mm.)?

➢ Ved I reelt, hvad jeres medlemmer gerne vil have ud af foreningen?

➢ Spørger I alle jeres medlemmer om hjælp – udover internt i bestyrelsen – når noget praktisk skal

laves som f.eks. udnyttelse af sociale medier, medvirke til synlighed i lokalsamfundet etc.?

Marineforeningen i 2038?

Hvor er vi nu?

Siden 2016 er medlemstallet i gennemsnit faldet med 192 medlemmer pr. år.

Fremskriver vi denne statistik, vil vi være knap 5.000 medlemmer i 2038.

Ser vi bort fra nye kommende medlemmer, ville nuværende medlemmers alder i 2038 lede til, at over 60 % af afdelingerne vil være lukket eller lukningstruet pga. for få medlemmer til at drive og udvikle afdelingerne.

Marineforeningen i 2038

➢ Står mange ”små” afdelinger reelt uden chance for at hverve nye medlemmer pga. levealder, lokal synlighed, og måske viljen til selv at gøre noget – for det nytter jo alligevel ikke?

➢ Uden tilgang af nye (+45 årige) medlemmer vil vores gennemsnitlige levealder være 84 år i 2038!

➢ Hvis mange afdelinger allerede er sig selv nok, vil dette kun blive en endnu større udfordring for fastholdelsen af det passionerede maritime fællesskab!

➢ Med kun godt 5.000 medlemmer i 2038 har vi på ingen måde økonomi til at drive Marineforeningen som vi gør i dag, hverken lokalt eller centralt!

➢ Under Dannebrog, Slopkisten, centralt medlemssystem/hjemmeside og Landsledelsen = sammenhængskraften?

Står vi reelt allerede nu på den ”brændende platform”?

Marineforeningen i 2038?

Vi har to valg for at komme videre fra den ”brændende platform”:

❑ Hoppe over bord og drukne eller

✓ Bekæmpe branden og redde os selv.

Men hvordan kan vi så sammen bevare og udbygge Marineforeningen og dens (bæredygtige) afdelinger, herunder medlemstallet nu og i fremtiden og forblive ”relevant i tiden”?

Det gentagne spørgsmål er fortsat:

Gør vi de rigtige ting og gør vi tingene rigtigt?

Eller med andre ord den eksterne og interne effekt af vores fælles handlinger.

Og hvad menes så mere konkret hermed?

Marineforeningen i 2038?

Landsformanden har siden sin tiltræden i 2018 utrætteligt brugt mange ord og tid på at tale om Fremtidens Marineforening – relevant i tiden, men hidtil nok uden en mere synlig og langsigtet positiv effekt på medlemstallet til følge.

Tiden og historikken er derfor så absolut moden til at drøfte afgørende konkrete tiltag for at sikre

Marineforeningens fremtid, herunder et 125-års jubilæum i 2038, og mere til.

Så nu til konkret handling i form af et fælles eftersyn i spejlet, om vores handlinger og ageren udadtil nu, er de rigtige og, om de så også understøttes af vores interne handlinger og ageren i Marinestuen.

Marineforeningen i 2038?

Gør vi de rigtige ting – vores handlinger udadtil?

Kernefortællingen:

❑ Er Marineforeningens fortælling tilstrækkelig tydelig og viser en rød tråd fra den spæde oprindelse sidst i 1800-tallet og til nu?

❑ Er den tilstrækkelig solidt forankret i vores foreningsliv både gennem vores synlighed i samfundet og den daglige omgang i Marinestuen?

❑ Lever vi reelt op til vores formål om at styrke nationens interesse for Søværnet og søfarten?

❑ Er vi gode nok til at fortælle de unge, hvorfor de skal søge en uddannelse og karriere i det maritime miljø baseret på den gode historie, vi har i erindring?

❑ Er vi reelt et passioneret maritimt fællesskab?

Marineforeningen i 2038?

Gør vi de rigtige ting – vores handlinger udadtil?

Oplevelsen:

❑ Hvad er de nye og aldersmæssigt (+45 årige) medlemmers oplevelse af at træde ind i Marinestuen?

❑ Lever vi op til deres forventninger om kammeratskab, omgangstone og traditioner med rum og plads til alle (mangfoldigheden)?

❑ Er vi gode nok til at tage imod og fastholde nye medlemmer?

❑ Eller er ”plejer” fremherskende?

❑ Appellerer vi til folk fra handelsflåden, offshore industrien, fiskeri herunder bl.a. også kvinderne?

❑ Eller er der f.eks. for meget ”brunt værtshus” med røg? ”De røde næser og blå blazeres” tid er passé.

❑ Er vi tro mod vores historie og lever op til den?

Marineforeningen i 2038?

Gør vi tingene rigtigt – vores handlinger indadtil?

Rammen:

✓ Mødet med Marinestuen er oftest som at træde ind i den maritime historie og giver straks en god fornemmelse af traditioner – Det kan næsten ikke blive bedre.

✓ Her inde er formålet kammeratskabet om de maritime værdier, særkender og ikke mindst  (gen)fortællingen af den gode (fælles) historie.

❑ Er udbuddet af aktiviteter tilstrækkelig maritimt præget og udfordrende for alle – specielt de yngre og nye medlemmer?

❑ Eller går det mere op i fællesspisning og øldrikning?

❑ Har bestyrelsen reelt føling og kontakt med deres medlemmerne om deres ønsker/behov?

❑ Er vi forandringsparate nok = inkludere de nye?

❑ Eller er vanens magt størst = frastøde de nye?

Marineforeningen i 2038?

Gør vi de rigtige ting og tingene rigtigt – vores digitale handlinger?

Digital platform:

✓ Marineforeningens hjemmeside – den centrale platform både udadtil og indadtil.

✓ Afdelingernes egne hjemmesider

✓ SoMe som f.eks. Facebook, X m.fl.

✓ Under Dannebrog – ”limen” i Marineforeningen

✓ Afdelingernes egne blade

✓ Nyheder på E-mail

❑ E-mail, SMS og telefon

Marineforeningen i 2038?

Gør vi de rigtige ting og tingene rigtigt – vores handlinger?

Marineforeningen er en unik forening og den eneste af sin slags i Danmark.

Vores styrke er, at vi er én forening – dog spredt over det ganske land og med hvert sit lokale værested.

(det er der rigtig mange andre foreninger, der er ganske misundelige over)

Marineforeningen i 2038?

Men hvorfor skal jeg gå til Marineforening i stedet for at game, passe børn eller spille fodbold?

Det skal man fordi vores værdier er:

✓ En forening for alle, der har været i søværnet

✓ En forening for alle, der har arbejdet i Handelsflåden

✓ En forening for fiskere

✓ En forening for alle andre, der har arbejdet i og med det Blå Danmark.

✓ En forening for dem, der blot gerne vil være en del af vores passioneret maritime fællesskab

✓ Vi arbejder for alle i det Blå Danmark

✓ Vi arbejder for fællesskabet blandt medlemmer i det Blå Danmark

✓ Vi støtter hinanden med kammeratskabet mellem vores medlemmer

✓ Vi skaber et rum for alle, til at skabe nye fællesskaber og venskaber

Marineforeningen i 2038

Med dette oplæg er det:

Alarm – Mønstring efter BRANDRULLE – Alle mand på post

Kig jer grundigt i spejlet

Hvad ser I og er I tilfredse med det I ser?

Oplæg til distrikt- og sendemandsmøde.